Praxis für Ergotherapie Sultan Durdu
Praxis für Ergotherapie Sultan Durdu     

Kontakt

Binswanger Str. 19

74172 Neckarsulm

 

Telefon: 07132/345008

 

 

 

 

 

Çocuklar ve gençler

Unsere Behandlung richtet sich an Kinder und Jugendliche mit:

 • Gelişme gecikmesi ve çelişkileri gözlemlenen
 • Algılama noksanlığı olan
 • Hareket sorunları olanlar ile kas hastalıkları olan
 • Dikkat dağııklığı ve konsantre sorunları olan
 • Erken doğumlarda
 • Öğrenim sorunları olanlarda
 • Yazma, okuma ve hesap işlemlerinde sorunları olan
 • Hiperaktivitelerde
 • Davranışların belirgin göze batmalarında
 • Doğuştan veya sonradan engelliliği olanlar
 • Autismus’da, kişilerle ilişkilerde çekingenik ve kaçınma hallerinden müzdariplerde
 • Nöbet geçirme sorunu olan
 • Kaza sonucu sıhhatsel kalıtımları olan
 • Psikosomatik problemleri olanÇocuklara özgü hedef ve içerikler:

 • Hareketlerin düzeltilmesi, kasların koordinesi ile kullanımlarının düzenlenmesi
 • Sinirsel algılamaların yaşama entegre edilmesi (sensorik entegrasyan)
 • Kavramsal zorlukların düzeltilmesi ve sürekli kılınması
 • Hissi duyarlılıkların düzenlenmesi. Emosyonel davranışların kontrol edilebilmesi, heyecan ve duygusallığa hakimiyet ile başkalarıyla ilişkilere tevşik
 • Hareketlerin erken düzenlemeleri ve gelişmiş hallerinde, grafomotorik (yazıda kullanılan el hareketleri) sorunları, hesap ve konuşma sorunlarının giderilmesi
 • Çocuğun aile içerisine ve topluma kaynaşması
 • Bedensel eksikliklerde ve işlevsizlikte yardımcı araç kullanma